Subversion panel discussion

Friday, 08 October 2010 05:51

Print

General ECC News

4-99 logoAs we settle into our artist-in-residency here in Warsaw, we are starting to meet people of all sorts of artistic persuasions.  One kindred spirit goes by the name of Micha? Libera, and under the guise of Fundacja Cztery Dziewiecdziesiat Dziewiec he moderates a series of panel discussions on topics that you evolvers would appreciate -- his previous one was on John Oswald.  And the next one?  Subversion and Dispepsi, the 1997 Negativland album.

The ECC's TradeMark G. and Christy Brand will join Jacek Staniszewski in a discussion moderated by Micha? Libera on Tuesday October 12th at the Zach?ta National Gallery in Warsaw.

 

Krew na li?ciach: Subwersja # Negativland


Time
Tuesday, October 12 · 6:00pm - 8:00pm

Location Zach?ta
pl. Ma?achowskiego 3
Warszawa, Poland

Created By

More Info
12.10: SUBWERSJA # NEGATIVLAND

Go?cie: The Evolution Control Comittee [USA], Jacek Staniszewski [PL]
Miejsce: Zach?ta [sala multimedialna]
Prowadzenie: Micha? Libera
...Czas: 18.00

Uwaga: spotkanie w j?zyku angielskim

Subwersja – bodaj najmodniejsze s?owo w sztuce lat 90. Mia?a by? najskuteczniejsz? a by? mo?e wr?cz ostateczn? krytyk? kapitalizmu. G?√≥wnie dlatego, ?e w?a?ciwie nie by?a krytyk?, ale wojn? podjazdow?, partyzantk? uprawian? bez z?udze? co do tego, kto jest silniejszy i kto ostatecznie wygra. W ?wiecie muzyki, rozumienie subwersji niemal pokry?o si? z pl?drofoni?.  [...]